සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com/listen/CD006-03
පාරමී දම් ඉතිරි.
1.පාරමිතා තුන පිලිබදව.
2.සූක්ෂම හෝ මොනම අයුරකින් හෝ කයකින් තොරව සිතක් පැවතිය නොහැකිද?
3. මම අප්‍රානිකත්ධයානය කරන්නෙමි.මම නසය‍ෙනුත් වටිනුත් හුස්ම ගැනීම නැවැත්තුවෙමි.
4. කල්පස්ථායී පාප කර්ම මොනවාද?
5. බ්‍රහ්ම පුන්‍ය කර්ම මොනවාද?
1:30:14
මෙම දේශනාවේ සඳහන් වන ධර්ම කරුණු:
මෙම දේශනය පසුව සවන්දීම සඳහා මෙතනින් බාගත කරන්න. Download (52 MB)
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව