සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com/listen/CD004-03
ධ්‍යාන අංග, සමාධි, මාර්ග ඵල ලැබීම, සැපෙහි දුක දැකීම, පෙරහැරේ සංකේත, අරිය මෙත් වැඩීම
[0:00:00] ලෝක අනාථයි නිවනම නාථයි කර්මස්ථානය වඩන විට දැනෙන විවිධ ස්වභාවයන් පැහැදිලි කරදෙන්න
[1:01:37] පංච උපාදානස්කන්ධය බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කළේද?
[1:28:02] ත්‍රිහේතුක පටිසන්ධියකින් උප්පත්ති නොවූ අයෙක් ධ්‍යාන, මගඵල නොලැබීමට හේතු මොනවාද?
[1:33:06] පංච කාම සම්පත්තිය මිතුරු වෙසින් ඇවිත් අපි සතුටු කරන දෙයක් ලෙස ලෝ සතුන් සිතා සිටිති. (පැහැදිලි කිරීම)
[2:07:26] පුන්‍යානුමෝදනාව, පටිභාන කවි මෙත් කර්මස්ථාන වැඩීම
2:31:19
මෙම දේශනාවේ සඳහන් වන ධර්ම කරුණු:
මෙම දේශනාවේ සඳහන් වන නිරුක්ති:
සමාධිය
පෙරහැර
හොරණෑව
බෙරය
ගැට බෙරය
දවුල
කසය
ඇත්තු, අලියා
සුන්දර
ශාන්ත
අමා මහ නිවන්
මෙම දේශනාවේ අඩංගු ගාථා හෝ සූත්‍ර කොටස්:
ලෝක අනාතයි නිවනම නාථයි කර්මස්ථානය.
මෙම දේශනය පසුව සවන්දීම සඳහා මෙතනින් බාගත කරන්න. Download (87 MB)
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව