සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com/listen/CD003-08
සීල විශුද්ධිය, අවංකයි-පිරිසිදුයි-පිවිතුරුයි-පබසරයි කර්මස්ථානය, ආර්ය මෛත්‍රී කර්මස්ථානය විග්‍රහයක්
කර්මස්ථානයක් ගන්නේ කෙසේද? කර්මස්ථානයකින් විය යුත්තේ කුමක්ද? ආර්ය කර්මස්ථාන කිහිපයක් පැහැදිලි කර දෙන්න
35:34
මෙම දේශනාවේ සඳහන් වන ධර්ම කරුණු:
මෙම දේශනාවේ සඳහන් වන නිරුක්ති:
සංවර
ප්‍රභාශ්සර
මෙම දේශනාවේ අඩංගු ගාථා හෝ සූත්‍ර කොටස්:
අවංක වෙමි, පිරිසිදු වෙමි, පිවිතුරු වෙමි, පබසර වෙමි, සංසිඳුවමි, සංසිඳුවමි, සංසිඳුවමි, සංසිඳුවමි....
මමද, සියළු ලෝක සියළු සත්ත්වයෝ අවංක වෙත්වා, පිරිසිදු වෙත්වා, පිවිතුරු වෙත්වා, පබසර වෙත්වා...

කර්මස්ථානය හා කර්මස්ථානයේ සියළු පද විග්‍රහය
ආර්ය මෛත්‍රී කර්මස්ථානයේ පද විග්‍රහය
මෙම දේශනය පසුව සවන්දීම සඳහා මෙතනින් බාගත කරන්න. Download (20 MB)
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව