සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com/listen/CD003-04
අසීමිත බුදු ගුණ, විස්තර වලට සීමා නොකර නිවැරදිව නවගුණ බල වඩන අයුරු...
* [00:00] නව අරහාදී බුදු ගුණ සහ ඒවා වඩන අයුරු විස්තර කර දෙන්න
* [28:13] අරිය කාන්ත සීලය, යෝනිසෝ මනසිකාරය යන පද පැහැදිලි කර දෙන්න
29:29
මෙම දේශනාවේ සඳහන් වන ධර්ම කරුණු:
මෙම දේශනාවේ සඳහන් වන නිරුක්ති:
කාන්ත
මෙම දේශනාවේ අඩංගු ගාථා හෝ සූත්‍ර කොටස්:
* ඉතිපි සෝ භගවා, අරහං, සම්මා සම්බුද්ධෝ, විජ්ජා චරණ සම්පන්නෝ, සුගතෝ, ලෝකවිදූ, අනුත්තරෝ පුරිසදම්ම සාරථී, සත්ථා දේවමනුස්සානං, බුද්ධෝ, භගවා ති

* නිවැරදිව නව ගුණ ගාථාව සජ්ඣායනා කරන අයුරු

* නිවැරදි නව ගුණ සජ්ඣායනය සමාධියට හේතු වන අයුරු

* ගති හඬ තුළින් කළ්‍යාණ මිත්‍ර සම්පත්තිය, සමාධිය, චිත්ත පාරිශුද්ධිය ලබන අයුරු

* ධජග්ග සූත්‍රයේ බිය දුරු කරන උපක්‍රමය

* "නමෝ බුද්ධාය" කියූ අබෞද්ධ දරුවා ගේ ජීවිතය රැකුණු හැටි
මෙම දේශනය පසුව සවන්දීම සඳහා මෙතනින් බාගත කරන්න. Download (17 MB)
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව