සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com/listen/CD003-04
ඉතිපි සෝ විග්‍රහය
නවඅරහාදී බුදු ගුන
අරිය කාන්ත සිලය
29:29
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව