සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com/listen/CD002-05
චතුරාර්ය සත්‍යය දැකීම, ආස්වාද, ආදීනව, නිස්සරණ තුළින් සප්ත විසුද්ධියට පත්වීම
සප්ත විසුද්ධිය විග්‍රහ කර දෙන්න
45:12
මෙම දේශනාවේ සඳහන් වන ධර්ම කරුණු:
මෙම දේශනාවේ සඳහන් වන නිරුක්ති:
සුරාමේරය
සංඛාර
මෙම දේශනාවේ අඩංගු ගාථා හෝ සූත්‍ර කොටස්:
[03:24] : යං සමාදානං තං වතං - සංවරට්ඨේන සීලං

මෙම දේශනය පසුව සවන්දීම සඳහා මෙතනින් බාගත කරන්න. Download (21 MB)
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව