සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com/listen/CD002-02
මුලාව නිසා සසර හැදෙන හැටි ඉතා සරළව - 2 : සෝතාපන්න වීම, අරිය ධ්‍යාන, දන්දීම සහ පවු පලදීම
ලෝභ, ද්වේෂ, මෝහ කටයුතු ඇතිවන අයුරු, ඊට හේතු වෙන මායා මුලාව, මුලාව විදර්ශනා කරන හැටි, මුලාවෙන් මිදෙන අයුරු, ලෝභ, දෝස, මෝහ ආදී සිතිවිලි සහිතව මරණයට පත්වූ විට ප්‍රතිසන්ධි ඇතිවන අයුරු, නිවන් දකින අයුරු, නිවන පූර්ණය කරන අයුරු ආදී කරුණු ගැන පැහැදිලි කිරීමක්
2:15:54
මෙම දේශනාවේ සඳහන් වන ධර්ම කරුණු:
මෙම දේශනාවේ සඳහන් වන නිරුක්ති:
තම්බපන්නී
කිනිතුල්ලා
නාසිකාග්‍ර
ඒකාග්‍රතවය
ප්‍රභාෂ්වර
ආලෝකය
ආබස්සර
අනන්තර
සමනන්තර
ආනන්තරික
මෙම දේශනාවේ අඩංගු ගාථා හෝ සූත්‍ර කොටස්:
[31:02] කෝසානි විචෙය්‍ය කේවලානි, දිබ්බං මානුසකංච බ්‍රහ්ම කෝසං, සබ්බ කෝස මූල බන්ධනා පමුත්තෝ කුසලෝතාදි පවුච්චතෝ තථත්තා - දිව්‍ය කෝෂ, බ්‍රහ්ම කෝෂ, මනුස්ස කෝෂ, සකළවිධ කර්ම කෝෂ පිළිබඳ ඒවායේ ඉපැද්මට හේතුවෙන අවිද්‍යා-තෘෂ්ණාවන්ගේ පහකිරීමක් ඇද්ද, කුසල් යැයි කියනු ලැබේ!
මෙම දේශනය පසුව සවන්දීම සඳහා මෙතනින් බාගත කරන්න. Download (62 MB)
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව