සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com/cd/Swakkhatho1
Swakkhatho1
- සංයුක්ත තැටිය
ස්වාක්ඛාතෝ-1
සියලුම දේශනා එකවර බාගත කරන්න - Download Swakkhatho1.zip (602 MB)
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව