සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com/cd/Sadaham-Sakachchaa-04
Sadaham-Sakachchaa-04
- සංයුක්ත තැටිය
සදහම් සාකච්ඡා-04
සියලුම දේශනා එකවර බාගත කරන්න - Download Sadaham-Sakachchaa-04.zip (709 MB)
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව