සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com/cd/PragnaVimukthi4
PragnaVimukthi4
- සංයුක්ත තැටිය
ප්‍රඥා විමුක්තිය - 4
සියලුම දේශනා එකවර බාගත කරන්න - Download PragnaVimukthi4.zip (614 MB)
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව