සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com/cd/PragnaVimukthi3
PragnaVimukthi3
- සංයුක්ත තැටිය
ප්‍රඥා විමුක්තිය - 3
සියලුම දේශනා එකවර බාගත කරන්න - Download PragnaVimukthi3.zip (605 MB)
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව