සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com/cd/Karmasthana-1
Karmasthana-1
- සංයුක්ත තැටිය
කර්මස්ථාන එකතුව 1
සියලුම දේශනා එකවර බාගත කරන්න - Download Karmasthana-1.zip (625 MB)
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව