සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com/cd/ChethoVimukthi3
ChethoVimukthi3
- සංයුක්ත තැටිය
චේතෝ විමුක්තිය 3
සියලුම දේශනා එකවර බාගත කරන්න - Download ChethoVimukthi3.zip (352 MB)
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව