සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com/cd/ChethoVimukthi2
ChethoVimukthi2
- සංයුක්ත තැටිය
චේතෝ විමුක්තිය 2
සියලුම දේශනා එකවර බාගත කරන්න - Download ChethoVimukthi2.zip (626 MB)
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව