සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com/cd/ChethoVimukthi1
ChethoVimukthi1
- සංයුක්ත තැටිය
චේතෝ විමුක්තිය 1
සියලුම දේශනා එකවර බාගත කරන්න - Download ChethoVimukthi1.zip (585 MB)
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව