සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com/cd/CD088
CD088
- සංයුක්ත තැටිය
88 වන සංයුක්ත තැටිය
සියලුම දේශනා එකවර බාගත කරන්න - Download CD088.zip (430 MB)
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව