සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com/cd/CD073
CD073
- සංයුක්ත තැටිය
73 වන සංයුක්ත තැටිය*
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව