සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com/cd/CD053
CD053
- සංයුක්ත තැටිය
53 වන සංයුක්ත තැටිය
සියලුම දේශනා එකවර බාගත කරන්න - Download CD053.zip (424 MB)
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව