සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com/cd/AthwelBhawanawa
AthwelBhawanawa
- සංයුක්ත තැටිය
අත්වැල් භාවනාව
සියලුම දේශනා එකවර බාගත කරන්න - Download AthwelBhawanawa.zip (2 GB)
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව